Nettbutikk
Hovedside
Nyheter

 Styret i Forsvarsmuseets Venner

 Etter årsmøtet i mars har styret konstituert seg slik:

 

FORSVARSMUSEETS VENNER

STYRET 2016

Formann

Bjørn Olsen Flyhistoriker Smedsrudvegen 22B 1405 LANGHUS

Mobil 90663858

olsbjo@hotmail.com

Viseformann

Hege Cecilie Bekkevold Siviløkonom Løkkalia 10 A, 0783 Oslo

Tlf.priv:22144514 Mobil: 90614466

Hege.c.bekkevold@hotmail.com

Styremedlemmer

Øivind B Armann (FD) Cand. Oecon. Gml Ringeriksv 11b, 1368 Stabekk

Tlf ktr: 23093762 Priv.tlf: 67122358

Otbarmann@mil.no

Steinar Eriksen Kommandørkaptein Lysgårdsv 6, 2618 Lillehammer

Tlf.priv: 64932279 Mobil: 92407539

Steriks4@online.no

Siv Tove Andersson Gamle Drammensvei 357, 1383 Asker

Tlf priv 66900664 Mobil 97401616

Varamedlemer

Finn Horvei Oberstløytnant Marstranderv 1b 1369 Stabekk

Tlf priv 67121068 Mobil 950 20 590

Ola Stubdal Oberstløytnant Hellerudveien 49B, 0672 Oslo

Tlf priv: 22277563 Mobil: 90128670

ostub@online.no

Carl Emil Christophersen Siviløkonom Ringstabekkv. 68B, 1358 Jar

Tlf ktr: 23100963 Priv.tlf: 67120695

c.carl.emil@gmail.com

Daglig leder

Nils B Olsen OberstløytnantKornmoenga 32, 1413 Tårnåsen

Tlf ktr: 23093560 M: 41560885

fmuvenner@gmail.com

Revisor

Magnus Borge Direktør Ivar Knutsons vei 26 1161 Oslo P: 22286024 48066670

mborge@getmail.com

Valgkomitè

Bjørg Schinrud Radiooffiser Fjordveien 65 A, 1322 Høvik

Tlf P: 67537538

Gjermund Fjeld Fg Rustmester FMU, Postboks 1550 Sentrum

Tlf 23 09 34 52 0015 Oslo

Tlf ktr: 23093760 P:67906077

Informasjon om virksomhetenNettstedskart