Nettbutikk
Hovedside
Nyheter

 

VERDIKONFERANSEN 2016

 

Arrangeres torsdag den 10.novemer på Litteraturhuset i Oslo

TEMA: Integrering og Samfunnssikkerhet

 

Kl. 08.30 Registrering

Kl. 09:00 Velkommen til «Verdikonferansen2015»

v/ Styreleder i KFB Anita M. Ellingsen og dagens møteleder

tidligere NRK journalist og programleder Geir Helljesen

Kl. 09:10 Flyktningsituasjonen i Norge.

Viktigheten av en god integrering

v/ statssekretær innvandring- og integrering Justisdepartementet

Kl. 09:35 Spiller myndighetene russisk rulett med Norge?

v/ informasjonsleder Hege Storhaug, Human Rights Service (HRS)

Kl. 10:00 Håndtering av flyktninger

– hvem kommer og passer alle inn i det norske samfunnet?

v/ kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo, Utlendingsdirektoratet (UDI)

Kl. 10:25 Pause

Kl. 10:40 Hva gjør innvandringsorganisasjonene selv i integreringsarbeidet?

v/ talsperson i organisasjonen LIM, Mahmoud Farahmand

Kl. 11:05 Hvorfor er det viktig med integrering i det norske samfunnet?

v/ Shahram Shaygani, Senter for Sekulær Integrering (SSI)

Kl. 11:30 Lunsj

Kl. 12:15 Hvilke utfordringer møter politiet i hverdagen?

v/ politibetjent Hans Magnus Gjerlaug, Manglerud politistasjon

Kl. 12:40 Skolen – en viktig arena for språk og kulturforståelse

v/ prosjektleder/undervisningsleder Peder Nustad, Dembra/HL-senteret

Kl. 13:00 Pause

med servering av kaffe etc.

Kl. 13:30 Multikulturelt uniformert mangfold i Forsvaret

v/ stabsoffiser Verneplikt FST/HR orlogskaptein Per-Thomas Bøe

Kl. 13:55 Hva kan de frivillige gjøre?

v/ Anniken Schwamborn, Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.)

Kl. 14:20 Spørrerunde

v/ stortingspolitikker Jan Bøhler (Ap)

og representant fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Kl. 14:50 Oppsummering og avslutning

Kl. 15:00 Slutt

m/forbehold

Informasjon om virksomhetenNettstedskart