Nettbutikk
Hovedside
Nyheter

Program for CLIO & MARS 

 Historieseminar på Forsvarsmuseet 2 - 3 november 2016

 

Clio og Mars-seminaret på Forsvarsmuseet i Oslo 2.–3. november 2016

Onsdag 2. november

09.40 Registrering

10.00 Åpning av seminaret

10.10

Frederik IV som krigsleder

Lektor, Ph.D. Michael Bregnsbo, Syddanske universitet, Odense

11.15 Lunsj

12.15

Carl XII:s fälttåg och hans armé som instrument

Överste (p) Bertil Wennerholm, vice ordförande i Karolinska förbundet

13.15 Kaffe, te, forfriskninger

13.45

Krigen på havet – flåtemakt i Den store nordiske krig

Kommandørkaptein Tor Jørgen Melien, Institutt for forsvarsstudier, Oslo

18.00 Middag på Forsvarsmuseet

20.00

Den norske soldats utrustning i Den store nordiske krig

Ruben Wang Gulbrandsen, Det Søndenfieldske Frivillige Musqueteer Corps

Torsdag 3. november

09.45 Kaffe

10.00

Uppsnappade brev från Carl XII:s soldater i Norge 1716

Docent i historie Peter Ullgren, Universitetslektor ved Linköpings Universitet

11.00

Den store nordiske krig – utvikling og bruk av militærmakten i Norge

Professor emeritus Øystein Rian, Universitetet i Oslo

12.00 Lunsj

13.00

Danmark-Norge under enevælden: Militærstat og militær geografi

Professor Gunner Lind, Københavns universitet

14.00 Kaffe, te, forfriskninger

14.30

Den svenska staten som militärmakt – före, under och efter stora nordiska kriget

Professor Lars Ericson Wolke, Försvarshögskolan, Stockholm

15.30 Seminaret avsluttes

Praktiske opplysninger

Seminarsted:

Forsvarsmuseet i Oslo, Akershus festning

Påmelding:

karstad@mil.no

For deltakelse på middagen onsdag 2. november,

innbetal 600,- til konto 0530.12.97183

Forsvarsmuseets venner

Postboks 1550 Sentrum, 0015 Oslo

Merk innbetalingen Clio og Mars-seminar

Gratis lunsj

Kontaktperson:

Knut Arstad

Tlf: 23 09 35 73

E-post. karstad@mil.no Frist for påmelding er 24. oktober

Velkommen til Forsvarsmuseet

I de første tiår av 1700-tallet var Europa var preget av krig – Den spanske arvefølgekrigen (1701–1714) og Den store nordiske krig (1700–1721) – og dramatiske endringer i maktforholdene fant sted. På Clio og Mars-seminaret 2016 retter vi søkelyset mot krigen i nord som stod mellom Sverige på den ene siden, og Danmark-Norge, Sachsen-Polen og Russland på den andre. Det vil bli fokus på hær og flåte, strategi og taktikk, soldat og konge, militærstat og militær geografi. Foredragsholderne er alle etablerte forskere fra Danmark, Norge og Sverige. Vi ønsker alle deltakere velkommen til to interessante dager på Forsvarsmuseet.

Informasjon om virksomhetenNettstedskart