Nettbutikk
Hovedside
Nyheter

 Militærhistorisk Sælskab

 Program 2. halvår 2016

 

Tirsdag 13. september 2016

Møte i Forsvarsmuseets foredragssal kl. 18.00

Akershus festning

Foredrag ved flaggkommandør (P) Jacob Børresen:

Kampen om Italia 1943 – 1945.

Lørdag 17. september 2016

EKSKURSJON TIL MARINEMUSEET I HORTEN

I anledning 300-års markering for slaget i Dynekilen, arrangerer vi (i samarbeid med Marineteknisk

Selskap i Tekna) en ekskursjon med buss t/r og omvisning på Marinemuseet.

Bussavgang fra krysset Wergelandsveien/Holbergs gate/Kristian IVs gate (Hovedinngangen til gamle

NGO) kl.10.30 presis. Fremmøte i god tid for registrering og eventuell kontant betaling. Vi regner med å være tilbake mellom 17.30 og 18.00. Det er dessverre ikke salg av mat og drikke på museet, så dette må deltagerne medbringe selv. Ekskursjonen er GRATIS for medlemmer av NROF Oslo.

Det er begrenset plass i bussen, så BINDENDE PÅMELDING må sendes seksjonsleder Stein L. Meyer (steinlm44 @ hotmail.com) innen 25. august ("Først til mølla…"). Husk å oppgi mobilnummer, samt navn på eventuelle ledsagere. Hvert NROF-medlem kan ta med inntil 3 familiemedlemmer/ledsagere. For disse skal det betales kr. 150,- per person.

Tirsdag 4. oktober 2016

Videoaften kl. 18.00 hos Torkel Røstad

Ostadalsveien 79

Røa - 0753 Oslo

Tirsdag 18. oktober 2016

Kinokveld. Vi ser filmen Kongens nei.

Interesserte bes sende e-post til seksjonsleder Stein L. Meyer (steinlm44 @ hotmail.com). Han vil

noen dager i forveien sende tilbakemelding om hvilket kinolokalen og hvilket klokkeslett som

velges. (Muligens "Colosseum".)

Onsdag 2. og torsdag 3. november 2016

Forsvarsmuseet arrangerer Clio og Mars seminar.

Årets tema er Den Store Nordiske Krig 1700 – 1721

Program kommer på hjemmesidene til Forsvarsmuseet/Forsvarsmuseets venner.

Mandag 7. november 2016

"International Business Forum" på Forsvarets Stabsskole.

Program kommer på hjemmesidene til NROF Oslo avdeling: www. nrofoslo.com

05.08.2016


Tirsdag 22. november 2016

Møte i Forsvarsmuseets foredragssal kl. 18.00

Akershus Festning

Foredrag ved førstekonservator Ketil G. Andersen:

Tvangsarbeid i Norge under krigen

Ketil G. Andersen, som er historiker av fag, arbeider ved Norsk Tekniske Museum. Hans foredrag vil i hovedsak behandle virksomheten til Organisation Todt i tiden 1940 – 1945.

Tirsdag 6. desember 2016

Møte i Forsvarsmuseets foredragssal kl. 18.00

Akershus Festning

Foredrag ved producer av Måløyraid-filmene Sigbjørn Larsen:

Med pil og bue mot Hitlers armeer.

I desember 2016 er det 75 år siden det allierte raidet mot Måløy. Foredraget vil behandle planleggingen, gjennomføringen og betydningen av raidet.

Informasjon om virksomhetenNettstedskart