Nettbutikk
Hovedside
Nyheter

FORSVARSMUSEETS VENNER

Forsvarsmuseets venner er en frivillig venneforening, og hadde som oppgave å skaffe et grunnbeløp for å realisere etableringen av Forsvarsmuseet. Senere er foreningens oppgaver gått over til å gi økonomisk og annen støtte på områder der vanlige budsjetter ikke strekker til. Opp gjennom årene har Venneforeningen kunnet gi uvurderlig økonomisk bistand til mange prosjekter og enkeltsaker samt innkjøp av gjenstander til Forsvarsmuseet.

Av større innkjøp og tiltak som venneforeningen har bidratt til kan nevnes:

-innkjøp av en rekke skipsmodeller

-kjøp av en eldre våpensamling, Kløversamlingen

-kjøp av Eugen Nilsens våpensamling

-bauta i Sørkedalen til minne om de omkomne etter flyulykken få dager etter

frigjøringen

-støtte til rehabiliteringen av Akerøy fort og Basmo skanse

-kjøp av fanekopier til museets samlinger

-utstilling/visualisering av kampene ved Bagnsbergene gård i 1940

-restaurering og etablering av utstilling i Rosenkrantztårnet.

- nytt lyd og videoanlegg til museets aula

Den aktive delen av Forsvarsmuseets venner kaller seg DRABANTENE, et begrep som betyr trofast medhjelper, en tilhenger. Drabantene arrangerer medlemsmøter og ekskursjoner og utgir medlemsbladet DRABANTEN.

Medlemskapet koster kr 500 ved innmelding, det gir livsvarig medlemskap og da er kontingent i Drabantene betalt for ett år. Deretter er kontingenten:

Kr 300 pr år for medlemmer i Oslo og Akershus.

Kr 150 pr år for landet for øvrig.

Foreningen utgir bladet DRABANTEN 4 ganger pr år. I dette bladet finnes informasjon om pågående og kommende aktiviteter, aktuelle artikler om museumsfaglige saker og annet aktuelt stoff. Vi omtaler også mange av bøkene som selges i vår museumsbutikk og netthandel.

Informasjon om virksomhetenNettstedskart