Nettbutikk
Hovedside
Nyheter
 

                                      

FORSVARSMUSEETS VENNER

Dette er hjemmesiden til Forsvarsmuseets venner - her vil du finne informasjon om foreningen, den aktiviteten vi gjennomfører med turer, foredrag og annet. Vi har også en netthandel hvor du finner et godt utvalg av litteratur om krigshistorie, militære avdelingers historie og annen informasjon knyttet til militær virksomhet og historien gjennom mange hundre år.

Du finner mer informasjon om museet og venneforeningen på våre undersider


FORSVARSMUSEET - ÅPNINGSTIDER JUL OG NYTTÅR

STENGT 23 - 26 DESEMBER OG 31 DESEMBER - 2 JANUAR

ÅPENT 27 - 30 DESEMBER KL 10 - 16NY UTSTILLING - FORSVARETS SANITET 75 ÅR

Tirsdag 1 november åpner Forsvarsmuseet en utstilling som viser historien til Forsvarets sanitet.

Du kan kjøpe bøker som gir mer om bakgrunnen for sanitetstjenesten i Forsvaret i vår museumsbutikk. En helt ny bok er skrevet til jubileet,

"Forsvarets sanitet - helse for stridsevne" - forfatter er Tor Jørgen Melien

Bøkene får du kjøpt i vår museumsbutikk på Forsvarsmuseet eller vår nettbutikk her på hjemmesiden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nye bøker i vår museumsbutikk - og nettbutikk

Prisen for bøkene er kr 400 for hver av dem

 Nye bøker fra Norsk Våpenhistorisk Selskap

Norges Borgervæpningsuniformer av Knut Erik Strøm

Knut Erik Strøm har påny begått en bok om uniformer. Denne gangen er det de norske borgervæpningsuniformene. I en rikt illustrert bok tar han for seg uniformene til borgervæpningen i Norske byer fra Fredrikshald (Halden) og helt opp til Tromsø. De fleste norske byer av noe størrelse er representert. Her er det også omtale av uniformeringen i brannkorps, almuebevæpningen og kystvernet, skytterlagene og en rideklubb.

Boken koster kr 400.-

Norsk Våpenhistorisk selskaps årbok 2016 er kommet

Boken har artikler om: Rikt dekorert snapplåsgevær av Jan Ph. Brynhildsen, Tidlige skotske sverd med med lang proveniens i norske samlinger av Carl Emil Christophersen, Et fireløpet gevær fra Ål av Per Terje Norheim, Mer om tyske stavhåndgranater av Reidar Daae, Det norske kavalleriets standarter av Erik C. Aagard.

Årboken koster Kr 200.-


 Nå er bind VI av Spitfire Saga her

Cato Guhnfeldt fortsetter sitt utrettelige arbeid med å dokumentere historien til de norske jagerskvadronene i 132 (N) Wing i andre verdenskrig.

Denne boken dekker tiden 22. juni 1944 - 22. desember 1944, altså nøyaktig et halvt år. Etter lang tids venting ble de norske jagersvadronene overført til kontinentet. Dette medførte en dramatisk overgang for flyvere og bakkepersonell som ble stasjonert tett inntil krigssonen. Forfatteren har besøkt alle de syv flyplassene som ble benyttet av vingen for å kunne dokumentere aktiviteten og identifisere bilder. Dette er nest siste bind av Spitfire Saga.

Boken fås kjøpt i vår museumsbutikk på Forsvarsmuseet Akershus festning eller i vår nettbutikk her på hjemmesiden.

Den koster kr 545,-


Og så har vi selvfølgelig COBI byggesett - Spitfire Supermarine MK.VB

290 deler - pris kr 350.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN GAMMEL KLASSIKER I VÅR MUSEUMSBOKHANDEL OG NETTBUTIKK

Nå har vi igjen fått på lager de to bøkene om ammunisjonstjenesten i Hæren etter 1945. Bøkene er skrevet av fire offiserer med lang og grundig erfaring fra ammunisjonsforvaltningen.

Bind 1 gir en grundig og detaljrik informasjon og dokumentasjon av ammunisjonstjenesten i Hæren etter 1945. Og så har den et historisk tilbakeblikk på utviklingen av ammunisjon, hylser, krutt, sprengstoff, prosjektiler og granater. En oversikt over ulykker med ammunisjon og sprengstoff før og under 2. verdemskrig er også med.

Bind 2 har beskrivelse av eksplosivverksteder og alle ammunisjonslager som har vært underlagt de enkelte arsenalene i Hæren i noen tid etter krigen.


---------------------------------------------------------------------------------


Artikkelsamling fra Clio & Mars seminarene 2011, 2012 og 2013

I denne boken har museet samlet artikler fra disse seminarene som tidligere ikke er publisert:

2011 - tema: Krig på sjø og land. Norden i Napoleonskrigene

2012 - tema: Internasjonale operasjoner 1947 - 2012

2013 - tema: Flåtemakten


 Boken inneholder blandt annet artikler om: Stormakters krig, småstaters fred av Odd Arvid Storsveen, Fra Tyskland til Libanon, Internasjonale operasjoner som presedens av Kjetil Skogrand, Den svenska flottan 1807 - 1814 av Lars Ericson Wolke, Norsk sjømakt 1960 - 2014 Klar til kamp: Beredskap i Nordflåtens skygge (1960 - 1990)  av Roald Gjelsten

Boken koster kr 150,- og du får kjøpte den i vår museumsbutikk på Akershus eller i vår nettbutikk her på hjemmesiden.


 Vi minner om at DRABANTENE (medlemmer av Forsvarsmuseets venner) får 10 % rabatt på kjøp i vår museumsbutikk og vår nettbutikk.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"KRIGSKORSET - Norges høyeste utmerkelse" - en utstilling på Forsvarsmuseet

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utstillingen: «62 dager - Kampen om Norge 1940»

På 75 årsdagen for angrepet på Norge 9. april 1940, åpnet Forsvarsmuseet den nye utstillingen «62 dager - Kampen om Norge 1940».

Utstillingen formidler det mange kan ha opplevde i løpet av de 62 dagene: krigens trusler, usikkerhet og ødeleggelser.

Det stilles ut autentiske tyske og norske gjenstander. Sammen med bilder og nyheter fra de dramatiske dagene i 1940, fortelles ulike sider ved militær- og krigshistorien.

Alt sammen presenteres via en helt ny utstillingsarkitektur og -design.

 

Temaene

Temaene favner om det tyske angrepet og kampene som fulgte – fra Drøbaksundet til Elverum, fra Vinjesvingen og Lundehøgda til Hegra, og videre nordover. Vi kommer tettere inn på noen av de som var med i kampene i Sør-Norge, og får noen inntrykk fra det store og langvarige slaget om Narvik. Vi møter den norske forsvarsmakten og noen av de som deltok der, og vi møter den tyske angrepsmakten – en menig tysk soldat som blir hardt skadd og en tysk general (som ikke var nazist men som kun gjorde jobben sin som militær tjenestemann).

Det var tre nye elementer i militærhistorien i Weserübung – det tyske angrepet Danmark og Norge 9. april – og disse kommer på forskjellige måter frem i utstillingen: For første gang i historien ble det 9. april brukt fallskjermlandestyrker mot taktiske mål som broer og flyplasser, og dette var på mange måter de første spesialstyrkene. Et annet element er at Tyskland som en del av angrepet gjennomførte historiens til da største luftbro med militære forsterkninger til kampene i Norge, og i utstillingen er det et bilde som viser over 70 tyske transportfly oppstilt i et hjørne av Fornebu flyplass. Det tredje nye var at de tyske våpengrenene – hær, sjø og luft – virket sammen i en kombinert operasjon mot en oversjøisk nasjon. De tyske fallskjermlandestyrkene kan stå som symboler på denne nye sterke, tyske kapasiteten til angrepskrig.

Også andre temaer er tatt inn i utstillingen. Vidkun Quislings statskupp og støtte til tyskerne fikk liten norsk støtte, men noen norske tilhengere hadde han. Hvem var de, og hva skjedde med dem? Rikskommisærens Norge er et annet tema som gjør seg gjeldende allerede fra angrepets første dager. Et ble umiddelbart tatt kontroll over medier, og et voldsomt tysk propaganda- og undertrykkelsesapparat ble opprettet for å gjøre Norge til en nazistisk stat. Propagandalakater, tysk militærmusikk og nye flagg preget bybildet. Gestapo og tysk politi kom raskt til landet og satt i gang med sitt arbeid allerede i løpet av april. Samtidig ser vi også noen av de første eksemplene på sivil motstand mot okkupasjonsregimet.

Motstanden ble først og fremst ledet av Generalene Ruge og Fleischer, og alle de som kjempet for dem, men Kongen og kongehuset ble de nye symbolene for fred og frihet. Utstillingen viser Kong Haakon og Kronprins Olav, det vil si de uniformene de hadde på seg våren 1940. De sivile er ikke glemt, for midt mellom de kjempende partene ser vi norske byer og tettsteder som blir bomber, broer som blir ødelagt, og familier som kommer gående ut av ødeleggelsene med alt de eier og har i kofferter og vesker. De ble drevet på flukt i eget land.

Avslutningsvis følger vi englandsfarerne i deres strabasiøse reiser til alliert innsats i Storbritannia. Noen dro i små og store farkoster over Nordsjøen, og dette begynte allerede mens kampene i Norge pågikk. Andre valgte å dra østover, til Sverige og videre gjennom Sovjetunionen og kanskje rundt hele planeten for å komme i kamp.

For å fange opp og formidle alt dette på en sterk og god måte har utstillingsarkitekter (Julia Yran og KEY arkitekter) gitt utstillingen en form som både overrasker og påvirker publikum. Høye stålvegger bukter seg inn og ut og skaper et litt uoversiktlig og truende landskap – ikke ulikt hvordan mange sannsynligvis opplevede våren 1940. Montre dukker opp i stålveggene, sammen med tekster, bilder og små skjermer der ytterligere noen bilder kan utforskes.

1940-utstillingen vil forhåpentligvis skape undring og refleksjon, og dermed vekke interessen for norsk forsvars- og krigshistorie. Utstillingen skal være et tilbud til publikum generelt, men aller mest til utdanningsgrupper. Det vil si skoleklasser, militæravdelinger, innvandreropplæring og utenlandske besøkende. I tillegg skal de spesielt interesserte få se både typiske og unike gjenstander. Husk også at Forsvarets museer i tillegg kan tilby fordypning til de som ønsker det ved Norges Hjemmefrontmuseum, Oscarsborg festningsmuseum, Marinemuseet og Luftforsvarsmuseet.

---------------------------------------------------------------------------------------

Se omtale av bøkene i vår netthandel - der kan bestille bøkene.  

 

VI HAR OGSÅ DEN ORIGINALE NORSKE FILMEN OM TUNGTVANNSAKSJONEN

I vår nettbutikk får du kjøpt den originale filmen om Tungtvannssabotasjen hvor de fleste av sabotørene spiller sine egne roller. Den viser også den storpolitiske og historiske bakgrunn for tungtvannet, kampen før 1940 mellom Tyskland og Frankrike. Hoveddelen er om sabotasjeaksjonen mot Vemork 28 februar 1943 og senkingen av av fergen på Tinnsjø 20 februar 1944. DVD format. Pris kr 190


 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nå er den her:

"Skytevåpen benyttet av Forsvaret siden 1859"

- dette er et praktverk som dekker hele spekteret fra pistoler og revolvere, rifler og karabiner, maskinpistoler og hagler til maskingevær og mitraljøser. Boken selges i vår nettbutikk og vår museumsbutikk på Akershus. Dette er den virkelig flotte julegaven til våpenintresserte kvinner og menn. Boken er utgitt av Forsvarsmuseet. Prisen er kr 395.- og boken er på ca 440 sider. Hvert våpen har fått en side i boken.

Du får kjøpt den i vår museumsbutikk på Akershus og i vår nettbutikk.

 

Gaver kan du kjøpe i vår museumsbutikk eller i vår nettbutikk

Bøker og filmer for både barn, ungdom og voksne

Leketøy - byggesett med militære kjøretøyer og fly

Byggesettene som produseres av COBI finnes fra 75 og opp til 500 deler - settene ble utviklet av COBI da det siste patentet til Lego utløp i 1988. Disse brikkene går om hverandre med andre byggesett, blandt annet Lego.

Du finner dem i vår museumsbutikk på Akershus og i vår nettbutikk.

 

 

 

Åpningstider på Forsvarsmuseet

Sommertid fra 1. mai til 31. august.

Alle dager 10-17

Mai/Pinse:

1. mai 11 -17

17. mai 11-17

Kristi Himmelfart 11 -17

Pinseaften og 1. Pinsedag stengt.

2. Pinsedag 11 -17

 

Vintertid fra 1. september til 30. april

Mandag stengt

Tirsdag til  søndag 10-16

Påsken:

Stengt:

Skjærtorsdag ,Langfredag, påskeaften, og 1. påskedag

Vi ønsker deg velkommen til  vår web side som du finner på:   www.fmuv.no e - post til Forsvarsmuseets venner: fmuvenner@gmail.com


  


Nyheter

Militærhistorisk Sælskab
Program 2. halvår 2016 Mer info
Informasjon om virksomhetenNettstedskart