http://www.fmuv.no
 

                                      FORSVARSMUSEETS VENNER

Dette er hjemmesiden til Forsvarsmuseets venner - her vil du finne informasjon om foreningen, den aktiviteten vi gjennomfører med turer, foredrag og annet. Vi har også en netthandel hvor du finner et godt utvalg av litteratur om krigshistorie, militære avdelingers historie og annen informasjon knyttet til militær virksomhet og historien gjennom mange hundre år. Programmet for vår aktivitet i 2014 finner du under nyheter.


Nå har vi åpnet utstillingen

"Fra krig til nasjonsbygging 1807 - 1870" 

Forsvarsmuseet har bygd ny utstilling om tiden fra 1807 til 1870-årene. I ny design og med moderne hjelpemidler framstilles Norges historie gjennom de første 70 år av det nittende århundret. Selvsagt er det militæres rolle og dets plass i samfunnet, som får mest oppmerksomhet i utstillingen.

Utstillingen åpner med krigen i 1807-1808. Den gangen kjempet Norge fortsatt som en del av Danmark-Norge. Gjennom et landfelttog klarte den norske hæren å stoppe den svenske invasjonen i 1808. Dette er vist gjennom både gjenstander, bilder og tekst.

Krigen i 1808 var en del av den store europeiske konflikten, Napoleonskrigene, som i 1814 førte til at den gamle oldenborgerstaten ble sprengt og Norge skulle forenes med Sverige. Før det ble en realitet gikk imidlertid det meste av året – et år som sat avgjørende spor for den norske nasjonsbyggingen 1814.

Etter hvert stabiliserte forholdene seg, og de militære styrker fikk større oppmerksomhet enn de hadde hatt i de første tiårene av unionen. I årene 1840 til slutten av 1870-årene var det et tett militært samarbeid mellom Norge og Sverige. Norske tropper var på øvelser i Sverige og svenske tropper var i Norge. Slike fellesøvelser, der soldatene ble losjert i store teltleirer, ble gjerne kalt «lystleire», fordi soldatene ikke bare hadde øvelser, men også mye fritid der det sosiale element var sterkt fremme.

Forsvarsmuseets nye utstilling slutter i denne unionelle idyll, men vandrer man videre i utstillingslokalet kommer man inn i området som beskriver opptakten til unionsoppløsningen i 1905. Da ble forholdet til Sverige igjen betent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Snart kommer boken "Skytevåpen benyttet av Forsvaret siden 1859" - dette er et praktverk som dekker hele spekteret fra pistoler og revolvere til maskingevær og mitraljøser. Boken vil være klar for salg fra ca 1. desember. Følg med her på siden og i vår nettbutikk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Du kan kjøpe julegaver i vår museumsbutikk. Vi har bøker, DVD filmer, figurer og leketøy. Spesielt vil vi minne om COBI - small army som er byggesett som kan brukes sammen med LEGO.

 

 

 


PUNKTUTSTILLING OM 1. VERDENSKRIG

Sommeren og høsten 2014 fokuseres det på første verdenskrig også på Forsvarsmuseet. I den forbindelse markeres det med en punktutstilling at det 28. juni var 100 år siden skuddene i Sarajevo. Utstillingen består av bilder, kart, informerende tekster og samme type pistol som ble benyttet i attentatet på erkehertug Franz Ferdinand og hans hustru. Hendelsen var med på å utløse den første verdenskrig, og var dermed starten på en lang og turbulent periode. Punktutstillingen åpnet 28. juni og står over sommeren.

Det kommer nye punktutstillinger og et forskningseminar om første verdenskrig når selve krigsutbruddet og krigen skal markeres. Prosjektleder for punktutstillingene er Bue Wigernes.


Punktutstillingen har en monter hvor det vises håndvåpen som ble brukt under 1. Verdenskrig og en monter hvor det vises en pistol som er lik den Erkehertugen ble drept av

Kongsberg-Colten 100 år

Den 24 september 1914 ble Colt pistolen approbert av Forsvarsdepartementet for bruk i den norske Hær. I årene 1917 - 1948 ble nesten 44.000 slike pistoler fremstilt ved Kongsberg Våpenfabrikk. Vi markerer også at det er 150 år siden Lefaucheux revolveren ble approbert og anskaffet til Forsvaret. Et våpen som var i bruk til ca 1930.

Forsvarsmuseet og Norsk Våpenhistorisk Selskap har gått sammen om å presentere en utstilling på Forsvarsmuseet som viser mer enn 150 års utvikling og produksjon av forskjellige enhåndsvåpen i Forsvaret, kort sagt 150 års våpenhistorie. Til utstillingen er det laget en kartalog som koster kr 75,-.

 

Ny utstilling

Den Vestindiske arv


 

Du kommer tett på et nesten glemt kapittel fra dansk-norsk storhetstid når Forsvarsmuseet åpner dørene til utstillingen "Den Vestindiske Arv" den 10. oktober. Utstillingen forteller historien om grunnleggelsen av det danske sukkereventyr, om danske koloniherrer og afrikanske slaver, men også om norsk deltakelse i trekanthandelen mellom Vest-Afrika og Vestindia. Det er nesten hundre år siden Danmark solgte De Vestindiske øyer til USA, men arven fra den danske-norske kolonitiden kan stadig oppleves – både i Vestindia og nå også på utstillingen på Forsvarsmuseet.

Fra 1670 til 1820 skjøt hundrevis av plantasjer, fire fort, en slavestasjon, tre byer og mange kirker opp på de tre øyene St. Croix, St. Thomas og St. Jan i Vestindia, Karibien. De afrikanske slavenes uendelig harde arbeid på sukkermarkene innbrakte formuer, som igjen ble investert i vakre paléer og herregårder i Danmark, og nye handelsskip både i Danmark og Norge. Handelen la grunnlag for det samfunn vi har i dag, og ga tilgang til varer som tidligere hadde vært forbeholdt de få velstående som luksusvarer; sukker, krydder, bomull, tobakk, mahogny, fargetre mv. Utstillingen forteller om grunnleggelsen av kolonien, om danske koloniherrer og afrikanske slaver, men også om slavenes etterkommere og De Vestindiske øyer i dag. Opplev både skjønnhet og grusomhet gjennom arkitekturtegninger og kart fra tiden, få innblikk i enkelte skjebner og se fantastiske foto fra øyene slik de ser ut i dag. Arkitekturens vemodige skjønnhet står i skjærende kontrast til den grusomme historien om koloniens første 150 år.

Utstillingen vises på Forsvarsmuseet i Oslo fra 10. oktober 2014 til 30. august 2015.

 

 

 Ny praktbok fra Forsvarsmuseet

I disse dager gir Forsvarsmuseet ut boken "Grunnlovens soldater". Det er en grundig gjennomgang av den norske hærs utdanningsmål i de første år av 1800 tallet, og belyser nye sider ved 1814-historien. Boken er skrevet av leder ved museets forsknings og formidlingsavdeling cand philol Terje H Holm.

Boken kaster lys over hva soldatene var forventet å beherske av kunnskaper. Her presenteres reglementenes krav, supplert med materiale fra hånd- og dagbøker.Ved hjelp av kildene er mulig å tegne et bilde av virksomheten på de mang ekserserplassene rundt om i landet. Det omhandlet eksersis,, både i slutt og speredt formasjon, kanondrill, ryttertjeneste, vakthold, patruljetjeneste og leirliv.

Boken koster kr 250 og den kan kjøpes i vår museumsbutikk eller vår nettbokhandel.

 

Ny praktbok - nr 2 i forbindelse med grunnlovsjubileet

Norden i Napoleonskrigene - Krig på sjø og land

4. mars lanserte Forsvarsmuseet den andre boken i rekken: Krig på sjø og land. Norden i Napoleonskrigene. Dette er en artikkelsamling der målet er å gi leserne mer innsikt i hva denne perioden medførte for alle de nordiske landene, hva som skjedde, hvorfor og ikke minst, sammenhengen dem imellom. Bokens 19 artikler er skrevet av britiske, danske, norske og svenske historikere, samt en fra USA. Knut Arstad, amanuensis ved Forsvarsmuseet, er redaktør for boken.

Boken koster kr 250 og den kan kjøpes i vår museumsbutikk eller vår nettbokhandel.

 

Gaver kan du kjøpe i vår museumsbutikk eller i vår nettbutikk

Bøker og filmer for både barn, ungdom og voksne

Leketøy - byggesett med militære kjøretøyer og fly

Byggesettene som produseres av COBI finnes fra 75 og opp til 500 deler - settene ble utviklet av COBI da det siste patentet til Lego utløp i 1988. Disse brikkene går om hverandre med andre byggesett, blandt annet Lego.

Du finner dem i vår museumsbutikk på Akershus og i vår nettbutikk.

 

 

 

Åpningstider på Forsvarsmuseet

Sommertid fra 1. mai til 31. august.

Mandag til fredag 10-17

Lørdag og søndag 11-17

Mai/Pinse:

1. mai 11-17

17. mai 10-17

Kristi Himmelfart 11-17

Pinseaften og 1. Pinsedag stengt.

2. Pinsedag 11-17

 

Vintertid fra 1. september til 30. april

Mandag stengt

Tirsdag til fredag 11-16

Lørdag og søndag 11-16

Påsken:

Stengt:

Skjærtorsdag ,Langfredag, påskeaften, og 1. påskedag

Vi ønsker deg velkommen til  vår web side som du finner på:   www.fmuv.no e - post til Forsvarsmuseets venner: fmuvenner@gmail.com

  

Ny bok: Jagerflyger under Den Kalde Krigen
Luftforsvarsveteranen Birger Martin Strand har skrevet en innholdsrik bok om sin tid i Luftforsvaret gjennom "Den Kalde Krigen".
Mer info
FORSVARSMUSEETS TUR TIL TSJEKKIA 19 - 23 JUNI
Her kan du lese om vår vellykkede medlemstur til Tsjekkia i juni i år. 32 av foreningens medlemmer/ledsagere deltok på turen som blant annet inbefattet besøk i Praha, Brno, Austerlitz og Lidiche.
Mer info
German Combat Helmets
En gjennomillustrert bok som i tekst og ikke minst bilder viser et rikt utvalg av hjelmer som ble brukt av tyske okkupasjonsstyrker under andre verdenskrig. Tekstene er skrevet på engelsk. Prisen er kr 250,- og boken kan kjøpes i vår museumsbutikk eller i vår nettbutikk.
Mer info