Nettbutikk
Hovedside
Nyheter
 

                                      

FORSVARSMUSEETS VENNER

Dette er hjemmesiden til Forsvarsmuseets venner - her vil du finne informasjon om foreningen, den aktiviteten vi gjennomfører med turer, foredrag og annet. Vi har også en netthandel hvor du finner et godt utvalg av litteratur om krigshistorie, militære avdelingers historie og annen informasjon knyttet til militær virksomhet og historien gjennom mange hundre år.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 mai er Frigjørings- og Veterandagen

Denne markeres med arrangementer over hele landet - se https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/arrangementer/veterandagen

??????????????????????????På denne dagen hedrer vi alle veteraner, og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Etter andre verdenskrig har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner i over 40 land i fire verdensdeler.
Arrangementer over hele landet

Forsvaret arrangerer markeringer på flere steder i Norge 8. mai. I tillegg kommer en rekke markeringer i regi av kommuner, ulike foreninger og organisasjoner. Sjekk kommunens nettside for å finne arrangementer i din kommune.

I Oslo er programmet slik:

0800 Flaggheis på Akershus festning
1000  Kransenedleggelse på Retterstedet
1100  Gudstjeneste i Akershus slottskirke
1200  Åpen dag på Akershus festning
– Åpent skip, KNM Fridtjof Nansen
– Utstilling HV 70 år


1200 «Hør min historie» – åpent veteranarrangement i Ridehuset på Akershus festning
1230 Kransenedleggelse i Minnelunden


1300 ?Salutt


1400 Kransenedleggelse ved Krigsseilermonumentet på Bygdøynes
1415 Drilloppvisning på festningsplassen, Akershus festning


1445? Målgang for sykkelløpet «På hjul med veteraner?» på festningsplassen?


1530 – 1630 Seremoni på festningsplassen, Akershus festning
– Kransenedleggelse ved Nasjonalmonumentet av H.M. Kongen
– Statsministerens tale
– Soldatens tale
– Medaljeseremoni


1730 Åpen dag slutter

I år er det 300 år siden Karl 12. forsøkte å innta Christiania og Akershus festning

Søndag 22 mai kl 13.00 blir dette minnet ved et arrangement på Forsvarsmuseet -

Det blir foredrag på Forsvarsmuseet om den store nordiske krig og 1716 vandring på festningen ved historikerne Terje H. Holm og Tom Andersen


Minnestein og informasjonstavle ved Bakås skanse i Oslo - du finner stedet på Gamle Strømsvei på Ellingsrud


Søndag 29 mai kl. 13.00 blir det et stort arramgement på Gjellebekk skanse:

Søndag 29.mai blir det en 300 års markering ved Gjellebekk skanse. Lier kommune markerer jubileet i tett samarbeid med Rotary, Lier historielag, Ascheriske batterie, Fredriksten Artillericompagnie, Nerike-Warmlands caroliner, teatergruppa "Blott til lyst" og Buskerud fylkeskommune. Av praktiske årsaker har vi valgt å legge vårt hovedarrangement til søndag 29.mai kl. 13.00. Her vil historien bli formidlet og illustrert på ulike måter gjennom taler og tablåer, og med soldater, markententeri og musikk som skaper den rette atmosfæren.

Arrangementet er beregnet å vare i ca. 3 timer. P-plasser vil bli markert utenfor området, fin spasertur inn i historiske omgivelser. La hunden være hjemme på grunn av skyting, og husk regntøy - ikke paraply. Buss 71 fra Asker eller Drammen til Pukkverket.

                                                                                                     Velkommen

Utsnitt fra en av Andreas Hauges tegninger: Svenskene angriper Gjellebekk skanse

Forøvrig er jo mai måned full av minne - arrangementer for viktige hendelser i vår historie

Norske Reserveoffiserers Forbund

Avdeling Oslo 

har disse Mai-aktiviteter:

8. mai

Kl. 10.00               Blomsternedleggelse på kaptein Martin Linges grav.

                            Vestre gravlund.

Kl. 11.00               Bekransing av general Carl Gustav Fleischers grav.

                            Vår Frelsers gravlund – Æreslunden.

Kl. 11.15               Markering av oberst Birger Eriksens grav.

                            Vår Frelsers gravlund – Æreslunden.

                            I samarbeid med Oscarsborgs Venner

Kl. 12.15 – 14.00  Lingeklubben åpen. Enkel servering.

                            Det er anledning til å ta med gjester.

 

15. mai

Kl. 12.00               Minnemarkering i Andtjernåsen i Sørkdalen.

                                   10. mai 1945 ca. kl. 10.00 styrtet et britisk fly i Andtjernåsen grunnet

                                   dårlig vær. Det omkom tre canadiere, tyve briter og en norsk liason-

                                   offiser. De skulle sikre freden i Norge. Alle er begravd på den britiske

                                   krigskirkegården på Vestre gravlund i Oslo.

 

                                   For å komme til Andtjernåsen må man kjøre opp Sørkedalsveien, ta av

                                   ved skolen, parkere ved Pipenhusveien og gå derfra på skogsbilvei til

                                   krysset ved Lysedammene. Her stårdet veiviser til ”Krigsminnesmerke”

                                   og derfra er det sti over myrlendt terreng fram til bautaen (husk godt

                                   fottøy). Turen tar i rolig tempo 1 ½ time. Det vil være mulig å få

                                   transport fra kl. 11.15 ved parkeringsplassen.

 

17. mai

Kl. 08.30               Kransenedleggelse, med æresvakt fra H. M. Kongens Garde,

                            på minnesmerket over falne patrioter på Akershus festning.

Kl. 09.00 – 11.00  Lingklubben er åpen og kan tilby lettere servering.

                            Det er anledning til å ta med gjester

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Søndag 29 mai kl. 13.00 er det søndagsforedrag på Forsvarsmuseet. Historiker Eirik Brazier snakker om: Gale britiske generaler -

Kjendisoffiserer i det britiske imperiets storhetstid


Se hele vårprogrammet på våre nyhetssider


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NYE - SPENNENDE BØKER I VÅR MUSEUMSBOKHANDEL OG NETTBUTIKK

To bøker for barn og ungdom. Krigshistorien fortalt i tegneserieformat. En handler om "NAZI - barnas" skjebne med mobbing og utestegning gjennom oppveksten. Den andre handler om skjebnen til folk i Finmark som måtte forlate gård og grunn da tyskerne trakk seg tilbake høsten 1944. Historien er fortalt gjennom tre barns opplevelser.
  

KRIGSBILDER

er en bok om hvordan det var å være kunstner i et okkupert land, under et facistisk diktatur. I denne boken blir man kjent med kunstlivet under krigen. Vi møter kunstnere i hverdagsliv og motstandskamp, i fangeleirer og eksil, men også i arbeid for okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling. I alle sammenhenger ble det skapt kunst som uttrykker disse erfaringene. Pris kr 350,-.


KARL XII och svenskarna i Osmanska riket

Etter det svenske nederlaget ved Poltava forlot Karl XII sin hær - som kort tid etterpå kapitulerte. Kongen tok med seg sitt følge over elven Dnestr og inn i det Osmanske riket. Karl XII tilbragte drygt fem år i det Osmanske riket innen tilbakereisen til Sverige begynte i oktober 1714. Under mestedelen av denne perioden ble Sverige styrt fra Varnitsa (i dagens Moldavia). Boken er et rikt illustrert verk med artikler av svenske og utenlandske forskere. Boken er Armemuseets Årbok 2015. Pris kr 375,-.


 


Minner også om disse to bøkene

Pris kr 325,-

Pris kr 600,-

 Vi minner om at DRABANTENE (medlemmer av Forsvarsmuseets venner) får 10 % rabatt på kjøp i vår museumsbutikk og vår nettbutikk.Ny bok om en viktig del av Hærens historie

Magne Sveen har skrevet boken "Flyobservasjonstjenesten i Hæren " - boken spenner over en 40 års periode hvor Hæren utdannet OP-flygere og mottok 16 observasjonsfly som en start på virksomheten. Hvert OP-flygerkurs har fått sin omtale, skrevet av deltakerne selv. Det øvrige innhold er Magne Sveens verk. Boken er rikt illustrert og på 160 sider. Den koster  kr 300 og du får kjøpt den i vår museumsbokhandel på Akershus eller i vår nettbutikk, her på hjemmesiden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ny utstilling åpnet 8 mai

"KRIGSKORSET - Norges høyeste utmerkelse"

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utstillingen: «62 dager - Kampen om Norge 1940» åpnet 9 april

På 75 årsdagen for angrepet på Norge 9. april 1940, åpnet Forsvarsmuseet den nye utstillingen «62 dager - Kampen om Norge 1940».

Utstillingen formidler det mange kan ha opplevde i løpet av de 62 dagene: krigens trusler, usikkerhet og ødeleggelser.

Det stilles ut autentiske tyske og norske gjenstander. Sammen med bilder og nyheter fra de dramatiske dagene i 1940, fortelles ulike sider ved militær- og krigshistorien.

Alt sammen presenteres via en helt ny utstillingsarkitektur og -design.

 

Temaene

Temaene favner om det tyske angrepet og kampene som fulgte – fra Drøbaksundet til Elverum, fra Vinjesvingen og Lundehøgda til Hegra, og videre nordover. Vi kommer tettere inn på noen av de som var med i kampene i Sør-Norge, og får noen inntrykk fra det store og langvarige slaget om Narvik. Vi møter den norske forsvarsmakten og noen av de som deltok der, og vi møter den tyske angrepsmakten – en menig tysk soldat som blir hardt skadd og en tysk general (som ikke var nazist men som kun gjorde jobben sin som militær tjenestemann).

Det var tre nye elementer i militærhistorien i Weserübung – det tyske angrepet Danmark og Norge 9. april – og disse kommer på forskjellige måter frem i utstillingen: For første gang i historien ble det 9. april brukt fallskjermlandestyrker mot taktiske mål som broer og flyplasser, og dette var på mange måter de første spesialstyrkene. Et annet element er at Tyskland som en del av angrepet gjennomførte historiens til da største luftbro med militære forsterkninger til kampene i Norge, og i utstillingen er det et bilde som viser over 70 tyske transportfly oppstilt i et hjørne av Fornebu flyplass. Det tredje nye var at de tyske våpengrenene – hær, sjø og luft – virket sammen i en kombinert operasjon mot en oversjøisk nasjon. De tyske fallskjermlandestyrkene kan stå som symboler på denne nye sterke, tyske kapasiteten til angrepskrig.

Også andre temaer er tatt inn i utstillingen. Vidkun Quislings statskupp og støtte til tyskerne fikk liten norsk støtte, men noen norske tilhengere hadde han. Hvem var de, og hva skjedde med dem? Rikskommisærens Norge er et annet tema som gjør seg gjeldende allerede fra angrepets første dager. Et ble umiddelbart tatt kontroll over medier, og et voldsomt tysk propaganda- og undertrykkelsesapparat ble opprettet for å gjøre Norge til en nazistisk stat. Propagandalakater, tysk militærmusikk og nye flagg preget bybildet. Gestapo og tysk politi kom raskt til landet og satt i gang med sitt arbeid allerede i løpet av april. Samtidig ser vi også noen av de første eksemplene på sivil motstand mot okkupasjonsregimet.

Motstanden ble først og fremst ledet av Generalene Ruge og Fleischer, og alle de som kjempet for dem, men Kongen og kongehuset ble de nye symbolene for fred og frihet. Utstillingen viser Kong Haakon og Kronprins Olav, det vil si de uniformene de hadde på seg våren 1940. De sivile er ikke glemt, for midt mellom de kjempende partene ser vi norske byer og tettsteder som blir bomber, broer som blir ødelagt, og familier som kommer gående ut av ødeleggelsene med alt de eier og har i kofferter og vesker. De ble drevet på flukt i eget land.

Avslutningsvis følger vi englandsfarerne i deres strabasiøse reiser til alliert innsats i Storbritannia. Noen dro i små og store farkoster over Nordsjøen, og dette begynte allerede mens kampene i Norge pågikk. Andre valgte å dra østover, til Sverige og videre gjennom Sovjetunionen og kanskje rundt hele planeten for å komme i kamp.

For å fange opp og formidle alt dette på en sterk og god måte har utstillingsarkitekter (Julia Yran og KEY arkitekter) gitt utstillingen en form som både overrasker og påvirker publikum. Høye stålvegger bukter seg inn og ut og skaper et litt uoversiktlig og truende landskap – ikke ulikt hvordan mange sannsynligvis opplevede våren 1940. Montre dukker opp i stålveggene, sammen med tekster, bilder og små skjermer der ytterligere noen bilder kan utforskes.

1940-utstillingen vil forhåpentligvis skape undring og refleksjon, og dermed vekke interessen for norsk forsvars- og krigshistorie. Utstillingen skal være et tilbud til publikum generelt, men aller mest til utdanningsgrupper. Det vil si skoleklasser, militæravdelinger, innvandreropplæring og utenlandske besøkende. I tillegg skal de spesielt interesserte få se både typiske og unike gjenstander. Husk også at Forsvarets museer i tillegg kan tilby fordypning til de som ønsker det ved Norges Hjemmefrontmuseum, Oscarsborg festningsmuseum, Marinemuseet og Luftforsvarsmuseet.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

VI MARKERER VIKTIGE HENDELSER I NORSK HISTORIE

75 ÅR SIDEN HITLERTYSKLAND OKKUPERTE NORGE OG 70 ÅR SIDEN VI KASTET NAZISTENE UT

I VÅR MUSEUMSBUTIKK FINNER DU ET STORT UTVALG AV LITTERATUR OM OKKUPASJONEN OG DET SOM SKJEDDE HJEMME OG UTE I KRIGSÅRENE

Se omtale av bøkene i vår netthandel - der kan bestille bøkene.


 

 

VI HAR OGSÅ DEN ORIGINALE NORSKE FILMEN OM TUNGTVANNSAKSJONEN

I vår nettbutikk får du kjøpt den originale filmen om Tungtvannssabotasjen hvor de fleste av sabotørene spiller sine egne roller. Den viser også den storpolitiske og historiske bakgrunn for tungtvannet, kampen før 1940 mellom Tyskland og Frankrike. Hoveddelen er om sabotasjeaksjonen mot Vemork 28 februar 1943 og senkingen av av fergen på Tinnsjø 20 februar 1944. DVD format. Pris kr 190


 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nå er den her:

"Skytevåpen benyttet av Forsvaret siden 1859"

- dette er et praktverk som dekker hele spekteret fra pistoler og revolvere, rifler og karabiner, maskinpistoler og hagler til maskingevær og mitraljøser. Boken selges i vår nettbutikk og vår museumsbutikk på Akershus. Dette er den virkelig flotte julegaven til våpenintresserte kvinner og menn. Boken er utgitt av Forsvarsmuseet. Prisen er kr 395.- og boken er på ca 440 sider. Hvert våpen har fått en side i boken.

Du får kjøpt den i vår museumsbutikk på Akershus og i vår nettbutikk.

 

Gaver kan du kjøpe i vår museumsbutikk eller i vår nettbutikk

Bøker og filmer for både barn, ungdom og voksne

Leketøy - byggesett med militære kjøretøyer og fly

Byggesettene som produseres av COBI finnes fra 75 og opp til 500 deler - settene ble utviklet av COBI da det siste patentet til Lego utløp i 1988. Disse brikkene går om hverandre med andre byggesett, blandt annet Lego.

Du finner dem i vår museumsbutikk på Akershus og i vår nettbutikk.

 

 

 

Åpningstider på Forsvarsmuseet

Sommertid fra 1. mai til 31. august.

Alle dager 10-17

Mai/Pinse:

1. mai 11 -17

17. mai 11-17

Kristi Himmelfart 11 -17

Pinseaften og 1. Pinsedag stengt.

2. Pinsedag 11 -17

 

Vintertid fra 1. september til 30. april

Mandag stengt

Tirsdag til  søndag 10-16

Påsken:

Stengt:

Skjærtorsdag ,Langfredag, påskeaften, og 1. påskedag

Vi ønsker deg velkommen til  vår web side som du finner på:   www.fmuv.no e - post til Forsvarsmuseets venner: fmuvenner@gmail.com


  


Nyheter

Forsvarsmuseets vårprogram 2016
Forsvarsmuseet, ligger i bygg 62 på Akershus festning. Museet har gratis inngang. Mer info
Informasjon om virksomhetenNettstedskart